Client

SC Metamorphosa Studio SRL

Metamorphosa

Metamorphosa

Metamorphosa

Metamorphosa

Metamorphosa

Filosofia metamorphosa este setul de principii pe care mă străduiesc să le transmit prin munca mea sau să generez discutii pe marginea lor. L-am adăugat pe rând, pe parcursul muncii mele, în urma observației și a experienței. Lista rămâne deschisă.

Galerie Galerie Galerie GalerieGalerie Galerie Galerie Galerie